Mokinius, įgijusius pagrindinį išsilavinimą (baigusius 10 klasių), priimame į pasirinktą mokymosi programą

 • Virėjo
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus
  Bendrojo priėmimo (Vasaros etapo) terminai:

  Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
  Papildomas priėmimas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023 m. rugpjūčio 29 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2023 m. rugpjūčio 30 – 31 d.
Meniu