MOKINIAMS, NEBAIGUSIEMS PAGRINDINĖS MOKYKLOS (po 8 klasių)

Mokslas trunka trejus arba dvejus metuspagal profesinio mokymo programą kartu su pagrindinio ugdymo programa:

Meniu