Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių programa

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  3 m.

Mokymosi vieta:  Ryto g. 19, Kailinių k. Lazdijų r. sav.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas

P21101314, P20101305, P20101306, T21101305, T20101303– programos kodas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – Kvalifikacijos pavadinimas – duonos ir pyrago gaminių kepėjas

Programos paskirtis. Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kambarių tvarkytojui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, tvarkyti kambarius ir bendro naudojimo patalpas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kambarių tvarkytojo kvalifikaciją, galės dirbti viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbant naudojamos įvairios darbo priemonės: dulkių siurbliai (sausam, drėgnam valymui), šluostės, šveistukai, šepečiai, valymo priemonės ar kitas valymo inventorius, įspėjamieji ženklai.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą, dirbama pamainomis, naudojamos cheminės valymo priemonės.

Kambarių tvarkytojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimais.

 Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu