Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas).

Programos trukmė – 1 m.

Reikalavimai stojančiajam: įgytas vidurinis išsilavinimas.

Mokymosi vieta – Ryto g. 19, Veisiejai.

Programos kodas – P43041101, T43041102.

Programos aprašymasskaityti plačiau >>>

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymo laiko.

Suteikiama kvalifikacija – apskaitininkas.

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Apskaitininko darbo priemonės – kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, klientų informacijos duomenų apdorojimo ir apskaitos programos, ir kt. Darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (arba) komandoje.

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu