Priėmimas

Vasaros priėmimas, stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje prasidės nuo birželio 3 d. ir tęsis iki rugpjūčio 5 d.

Pildykite prašymą https://profesinis.lamabpo.lt/ sistemoje!

LAMA BPO priėmimo į profesinio mokymo įstaigas sistemos vedlys

Modulinės formaliojo profesinio mokymo programos

Meniu