Mokymo programos baigusiems 10 klasių

Mokinius, įgijusius pagrindinį išsilavinimą (baigusius 10 klasių), priimame į pasirinktą mokymosi programą

 • Virėjo
 • Stalius-dailidė
  Bendrojo priėmimo (Vasaros etapo) terminai:

  Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.
  Papildomas priėmimas 2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 25 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2024 m. rugpjūčio 27 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2024 m. rugpjūčio 28 – 30 d.
Meniu