Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  1 m.

Mokymosi vieta: Vilniaus al. 30, Druskininkai

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P32101309, T32101306 – pagrindinis išsilavinimas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – Virėjas

 Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų palaikyti tvarką virtuvėje, pasiruošti patiekalams gaminti, gaminti ir apipavidalinti pusgaminius, užkandžius, salotas, garnyrus, šaltuosius ir karštuosius patiekalus, dirbti su dokumentais.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais ir įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais. Naudojamos receptūros, kalkuliacijos, technologijos kortelės, taip pat valymo priemonės, higienos žurnalai ir kt. Galimas darbas pamainomis.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą

Virėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos, sveikos mitybos reikalavimais

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu