Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė – 1 metai.

Programos kodas – P21101308, P21101309

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P21101308 – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje;

P21101309 – pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – virėjas.

 Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisias bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės. Dirbama pamainomis. Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Meniu