Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kviečiame mokytis po 10 klasių (baigtas pagrindinis išsilavinimas) ir po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 1 metai.

Reikalavimai stojančiajam: įgytas pagrindinis išsilavinimas.

Mokymosi vieta – Vilniaus al. 30, Druskininkai.

Programos kodas – M32061101, T32061201.

Programos aprašymasskaityti plačiau >>>

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymo laiko.

Suteikiama kvalifikacija – kompiuterinio projektavimo operatorius.

Programos paskirtis: Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: skaityti ir braižyti brėžinius, nesudėtingus objektus kompiuterinėmis programomis.

Būsimo darbo specifika: Kompiuterinio projektavimo operatorius taiko pagrindinius kompiuterinio projektavimo principus, kompiuterinėmis programomis braižo nesudėtingus brėžinius. Įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Kompiuterinio projektavimo operatorius dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis.

 Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu