Staliaus-dailidės modulinė profesinio mokymo programa (galima rinktis ir tęstinį mokymą)*

Kviečiame mokytis po 10 klasių (baigtas pagrindinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 2 metai.

Programos kodas – P32073210

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – stalius, dailidė.

Programos paskirtis- parengti kvalifikuotą stalių, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklas, apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, apdirbti medieną staklėmis bei  įrenginiais, gaminti staliaus gaminius, montuoti ir remontuoti medinius gaminius bei konstrukcijas, apdailinti statinio konstrukcijas medienos gaminiais.

Mokiniai mokosi bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymo, medienos apdirbimo ir medinių gaminių gamybos,  medienos apdirbimo rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais, staliaus gaminių gaminimo, medinių gaminių bei konstrukcijų montavimo ir remonto, statinio konstrukcijų apdailos medienos gaminiais, staliaus gaminių apdailos, staliaus gaminių remonto ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs staliaus ir dailidės kvalifikacijas, galės dirbti statybos objekte, medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Staliaus darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai, elektriniai staliaus įrankiai, medienos apdirbimo įrenginiai ir staklės, CNC medienos apdirbimo centrai. Veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose.

Dailidės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt. Jo veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu lauke ir patalpose. Dirbama su staklėmis, kėlimo, krovimo mechanizmais, aukštyje.

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)*

Meniu