Mokinius, įgijusius vidurinį išsilavinimą (baigusius 12 klasių), priimame į pasirinktą mokymosi programą.

Veiksmai bendrojo priėmimo metu:

  • Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje – https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/
  • Prisijunk prie BPIS (Bendrojo priėmimo informacinės sistemos) su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;
  • Pasirink pageidaujamas profesinio mokymo programas;
  • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;
  • Gavęs kvietimą mokytis, sudaryk mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga;

Bendrojo priėmimo (Vasaros etapo) terminai:

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
Papildomas priėmimas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023 m. rugpjūčio 29 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2023 m. rugpjūčio 30 – 31 d.
Meniu