Gydomojo masažo specialisto modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  2 m.

Mokymosi vieta:  Kurorto profesijų skyrius (Vilniaus al. 30, Druskininkai)

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: įgytas vidurinis išsilavinimas

P43091502, T43091502 – programos kodas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – gydomojo masažo specialistas

Programos paskirtis. Gydomojo masažo specialisto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam gydomojo masažo specialistui parengti, kuris gebėtų savarankiškai įvertinti paciento fizinę ir emocinę būklę, atlikti klasikinį masažą, gydomąjį masažą suaugusiesiems, nėščiosioms, kūdikiams ir vaikams bei atlikti sportinį masažą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs gydomojo masažo specialisto kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti gydomojo masažo ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir gydomojo masažo specialistas. Kvalifikaciją įgiję asmenys taip pat galės teikti masažo paslaugas individualiai arba grožio paslaugas teikiančiose įmonėse.

Tipinės darbo priemonės: gydomajam masažui atlikti skirtas stalas ar kušetė, masažui skirta paciento kėdė ar kušetė, gydomojo masažo specialistui skirta kėdė ar balnelis, dezinfekcinės priemonės, voleliai, masažuokliai, masažo aparatai, aliejai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Gydomojo masažo specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos medicinos norma MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ patvirtinimo (pakeitimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymu „Nr. V-1039 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ patvirtinimo“ pakeitimo“), gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2140 „Dėl Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, įstaigos, kurioje dirba, vidaus taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, visuomenės sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos bei kitais veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

 

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Praktinio ir teorinio mokymo klasės

Meniu