Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas).

Programos trukmė – 1,5 m.

Reikalavimai stojančiajam: įgytas vidurinis išsilavinimas.

Mokymosi vieta – Kailinių k., Veisiejų sen.

Programos kodas – P43061201, T43061205.

Programos aprašymasskaityti plačiau >>>

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymo laiko.

Suteikiama kvalifikacija – jaunesnysis sistemų administratorius.

Programos paskirtis. Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam jaunesniajam sistemų administratoriui parengti, kuris gebėtų prižiūrėti ir administruoti informacines sistemas, valdyti informacinės sistemos problemas, valdyti informacijos saugumą ir informacinių ir ryšių technologijų pokyčius.

Būsimo darbo specifika. Įgiję jaunesniojo sistemų administratoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesniojo sistemų administratoriaus tipinės darbo priemonės: programinė ir techninė įranga, tinklo valdymo programinė įranga ir įrankiai, diagnostinės priemonės, testavimo įrankiai, komunikacinė įranga.

Jaunesniajam sistemų administratoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija.

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu