Viešbučio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  1,5 m.

Mokymosi vieta:  Ryto g. 19, Kailinių k. Lazdijų r. sav.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: įgytas vidurinis išsilavinimas

P42101306, P43101309, T4310131 – programos kodas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – viešbučio darbuotojas

 Programos paskirtis. Viešbučio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam viešbučio darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje priimti svečius, vykdyti apskaitą, prižiūrėti bendrą tvarką, tvarkyti kambarius ir bendro naudojimo patalpas, paruošti pusryčius, suteikti maitinimo paslaugas svečiams.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs viešbučio darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Darbo priemonės: priemonės ir įrenginiai kambariams tvarkyti (dulkių siurbliai, šluostės, šepečiai, valymo priemonės ir kt.), inventorius ir įrenginiai lauko teritorijos priežiūrai, virtuvės mechanizmai ir inventorius, stalo indai ir įrankiai, kavos gaminimo aparatai, kasos aparatai ar restorano valdymo programa, užsakymų registravimo knygos, kompiuteris, programinė įranga ir kt.

Darbo sąlygos: dirbama patalpoje ir lauko teritorijoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą.

Viešbučio darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimais.

 

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu