Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  1,5 m.

Mokymosi vieta:  Ryto g. 19, Kailinių k. Lazdijų r. sav.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42081201 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

P43081201, T43081201 – vidurinis išsilavinimas

P42081201, P43081201, T43081201– programos kodas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas

 Programos paskirtis. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, atlikti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, komponuoti augalus interjere.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo kvalifikaciją galės dirbti laisvai samdomu darbuotoju įmonėse vykdančiose dekoratyvinių augalų auginimo, želdynų įrengimo ir priežiūros, augalų komponavimo (floristikos) veiklą ar užsiimti individualia veikla.

Dirbama lauke ir uždaroje patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, želdynų priežiūros mašinos, traktoriniai agregatai, darbų šiltinamuose mechanizavimo priemonės ir kt.

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jis veiklą atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, priima sprendimus dėl vykdomos veiklos, prižiūri jam pavaldžių žemesnės kvalifikacijos darbuotojų darbą.

 

 

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu