Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  1 m.

Mokymosi vieta:  Ryto g. 19, Kailinių k. Lazdijų r. sav.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: įgytas vidurinis išsilavinimas

P42041501, P43041501, T43041502– programos kodas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – biuro administratorius

 Programos paskirtis. Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

Darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbo pobūdis, darbas uždaroje aplinkoje.

Darbo priemonės: biuro įranga – kompiuteris, telefonas, interneto prieiga, įvairios duomenų apdorojimo programos, teksto redagavimo programos, kanceliarinės priemonės ir kt.

Biuro administratorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimais.

Biuro administratoriui svarbios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, paslaugumas, mandagumas ir komunikabilumas.

 

 

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu