Profesinio mokymosi programos baigusiems 10 klasių

MOKINIAMS, TURINTIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ (po 10 klasių)

Priimami mokytis pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa gimnazijos skyriuje. Mokymasis trunka 2 arba 3 metus (2+1). Mokiniai per 1 arba 2 metus įgiję vidurinį išsilavinimą toliau gali rinktis studijas aukštosiose mokyklose arba profesinio rengimo programas mūsų mokykloje:

Meniu