Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kviečiame mokytis turinčius specialiųjų poreikių.

Programos trukmė – 3 m.

Reikalavimai stojančiajam: nereglamentuotas.

Mokymosi vieta – Vilniaus al. 30, Druskininkai.

Programos kodas – P21101306.

Programos aprašymasskaityti plačiau>>>

Suteikiama kvalifikacija – duonos ir pyrago gaminių kepėjas.

Programos paskirtis. Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam duonos ir pyrago gaminių kepėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus bei žaliavas ir jas paruošti duonos ir pyrago gaminimui, gaminti nesudėtingos technologijos duonos ir pyrago gaminius.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje pagamintais duonos ir pyrago gaminiais.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Dirbama pamainomis. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbe naudojami mechaniniai ir automatizuoti duonos ir pyrago gaminių gaminimo įrenginiai, įrankiai ir priemonės, technologijos kortelės, elektrinė viryklė, valymo priemonės. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas savo veikloje vadovaujasi Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“.

Meniu