Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  3 m.

Mokymosi vieta:  Kurorto profesijų skyrius (Vilniaus al. 30, Druskininkai)

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas

P21101316, P20101301, P20101302, T21101306, T20101301– programos kodas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – Kvalifikacijos pavadinimas – duonos ir pyrago gaminių kepėjas

 Programos paskirtis. Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam duonos ir pyrago gaminių kepėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus bei žaliavas ir jas paruošti duonos ir pyrago gaminimui, gaminti nesudėtingos technologijos duonos ir pyrago gaminius bei juos fasuoti.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje pagamintais duonos ir pyrago gaminiais.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.

Tipinės darbo priemonės: įvairūs mechaniniai ir automatiniai virtuvės prietaisai ir įrenginiai, maisto gaminimo įrankiai, technologijos kortelės, valymo priemonės ir kt.

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, sveikos mitybos reikalavimais.

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu