E. pardavėjo – konsultanto modulinė profesinio mokymo programa (galima rinktis ir tęstinį mokymą)*

Programos trukmė – 1,5 metų.

Reikalavimai stojančiajam: įgytas vidurinis išsilavinimas

Programos kodas – P43041603, T43041604

Suteikiama kvalifikacija – E. pardavėjas – konsultantas.

Programos paskirtis. E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir kurti e. verslo formas, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs e. pardavėjo-konsultanto kvalifikaciją, galės kurti e. verslą ar dirbti e. prekybos įmonėse, vykdančiose maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų prekybą internetu, atsiskaitant iš karto ir (arba) atsiimant prekę ar taikant išperkamosios nuomos būdą.

Darbo priemonės: informacinės valdymo sistemos, buhalterinės apskaitos sistemos.

Galimas darbas pagal slenkantį grafiką, nuotoliniu būdu. Galima konfliktinių situacijų su klientais rizika.E. pardavėjas-konsultantas savo veikloje privalo vadovautis elektroninę komerciją reglamentuojančiais teisės aktais, laikytis bendrųjų ir specifinių e. pardavėjo-konsultanto darbo vietos saugos ir sveikatos reikalavimų. Veikla atliekama savarankiškai, prisiimant atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)*

Meniu