Kaimo turizmo organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (galima rinktis ir tęstinį mokymą)*

Programos trukmė – 1.5 metai.

Programos kodas – M43101501, T43101501

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M44101501, T43101501 – vidurinis išsilavinimas

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko

Suteikiama kvalifikacija – kaimo turizmo organizatorius

 Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus kaimo turizmo organizatorių, gebantį dirbti kaimo turizmo sodybose, įkurti ir organizuoti smulkų kaimo turizmo verslą, teikti apgyvendinimo, maitinimo bei rekreacinės veiklos paslaugas. Kaimo turizmo organizatorius paruošia sodybą pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus; paruošia kambarius svečiams apgyvendinti pagal sveikatos saugos reikalavimus; parenka žaliavas ir medžiagas patiekalams gaminti, paruošia ir patiekia patiekalus pagal sveikos mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; numato poilsiautojo rekreacinę programą, jai reikalingą įrangą ir išteklius, rengia turistinius maršrutus po regioną; bendrauja su svečiais pagal svetingumo standartus ir geba suteikti pirmąją pagalbą.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse), taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Kaimo turizmo organizatoriaus darbui būdingas intensyvus ir betarpiškas bendravimas su kaimo turizmo paslaugų vartotojais ir dėl to padidėjusi įvairių konfliktinių situacijų rizika; gana intensyvi emocijų raiška, kuri reikalauja gerai išlavintų gebėjimų valdyti emocijas ir jų reiškimąsi. Veiklų vykdymas yra grindžiamas svetingumo vertybėmis, reikalaujančiomis ypatingo, itin pagarbaus požiūrio į svečius, dėmesingumo ir aktyvaus suinteresuotumo jų poreikiais. Dalis veiklų pasižymi darbo organizavimu pamainomis, darbu įvairiu paros metu. Darbuotojai turi gebėti tenkinti sparčiai besikeičiančius lankytojų poreikius.

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)*

Praktinio mokymo klasė

Meniu