Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kviečiame mokytis po 10 klasių (baigtas pagrindinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 1 metai.

Programos kodas – P32101304

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – virėjas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

Mokiniai mokosi tvarkos virtuvėje palaikymo, pasiruošimo patiekalų gaminimui, sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų ir  saldžiųjų patiekalų gaminimo, jų apipavidalinimo ir kokybės vertinimo, salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimo, jų apipavidalinimo ir kokybės vertinimo, patiekalų pobūviams gaminimo ir patiekimo, darbo su dokumentais ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Meniu